مجله دیوان شماره یک: دفتر کارمجله دیوان با هدف اطلاع رسانی و آموزش منتشر می شود. شما کجا را برای کار کردن ترجیح می دهید؟ فرقی نمی کند که شما یک مدیر، یک همکار و یا حتی یک کارآموز و کارورز باشید، احتمالا شما بیش ترین زمان خود را  در شرکت و محل کارتان سپری …

دفتر کارRead More »