دفترکار

به طور کلی به مکانی اداری گفته می شود که در یک ناحیه تجاری قرار دارد و افرادی در آن به عنوان وظیفه ی فردی کار می کنند.

نمایش دادن همه 16 نتیجه